ISOP Logo

Servicii de contabilitate și audit

Principala sursă de informații necesare pentru stabilirea strategiilor manageriale este contabilitatea. 

Prin partenerul ISOP AUDIT S.R.L., CENTRUL ISOP oferă următoarele servicii:

3.1. Asistență și consiliere pentru întocmirea documentelor primare care să reflecte cât mai fidel operațiunile economice;

3.2. Elaborarea fluxului informațional în acord cu organigrama și politicile manageriale;

3.3. Înregistrarea sistematică și cronologică în contabilitate a documentelor primare și elaborarea balanței de verificare periodică;

3.4. Elaborarea Registrelor contabile obligatorii;

3.5. Calcularea obligațiilor fiscale, întocmirea și depunerea Declarațiilor prevăzute de lege;

3.6. Asistență și consultanță în organizarea lucrărilor de contabilitate;

3.7. Întocmirea și/sau certificarea situațiilor financiare;

3.8. Asistență și/sau reprezentare în timpul controalelor fiscale;

3.9. Lucrări de analiză economică și prognoză, întocmire bugete și fluxuri financiare, alte lucrări specifice.