ISOP Logo

Comunicate

ACORDUL DE RESTRUCTURARE- procedură facilă de prevenire a insolvenței

Debitorii aflați in dificultate, DAR CARE NU SE AFLĂ ÎN INSOLVENȚĂ, au posibilitatea accesării procedurilor legale de prevenire a insolventei, respectiv acordul de restructurare și concordatul preventiv.


Vezi detalii

Impozitul specialpe bunurile imobile și mobile de mare valoare

Începând cu 01ianuarie 2024 se datorează un nou impozit special pe bunurile imobile,respectiv clădiri rezidențiale cu valoare de peste 2.500.000 lei, și mobile,respectiv autoturisme de peste 375.000 lei, de mare valoare.


Vezi detalii

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor- modificări 2023

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor (IVM) rămâne o sursă importanță de venit la bugetul statului și un instrument de cosmetizare a măsurilor economico sociale în mâna politicienilor aflați la guvernare.

Dacă în ultima perioadă guvernanții au susținut ca măsură eficientă pentru dezvoltarea mediului de afaceri în țara noastră, grav afectată, asigurarea unui regim fiscal stabil, dacă  impunerea microîntreprinderilor  a fost un mijloc de stimulare și încurajare a mediului de afaceri autohton, începând cu anul 2023, IVM nu mai este  privit ca o pârghie economică ci devine o sursă de bază a bugetului statului. Că de, micul antreprenor român a  fost și va rămâne:” vaca de muls”.


Vezi detalii

O altfel de radiografie a insolvenței

Cu toate acestea, ” a fi în insolvență” este percepută ca una din cele mai stigmatizate situații , ceea ce duce la o negare a stării de fapt și la amânarea nejustificat de mult a luării deciziei de deschidere a procedurii de insolvență.

Să fie, oare, pus accentul pe poziția companiei în sistemul social în detrimentul acceptării situației reale și luării celor mai eficiente măsuri de remediere a acestei situații?

Cu toții știm că, în zilele noastre, prestigiul social, înțeles ca poziție socială de status în ierarhia socială, este un factor care poate fi determinant în luarea multor decizii și prioritar în situația insolvenței.


Vezi detalii

INTERNSHIPUL- O ȘANSĂ PENTRU TINERI, O PROVOCARE PENTRU COMPANII

 


Vezi detalii

CESIUNEA CREANȚELOR BUGETARE ÎN PROCEDURA INSOLVENȚEI, MIT SAU ADEVĂR?

Prin Ordinul942/2019 s-a reglementat Procedura de cesiune a creanţelor bugetare  aplicabilă debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei potrivit Legiinr. 85/2014 privind procedurile de prevenire ainsolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.


Vezi detalii

Noi facilități fiscale pentru debitorii cu obligații bugetare restante la 31.03.2020.

O.U.G.90/2020  care modifica O.G.6/2019stabilește o serie de facilități menite să prevină insolvența. 

Astfel, în scopul revitalizării dar şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei,debitorii, persoane juridice aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii. 


Vezi detalii

Ajustarea TVA în cazul debitorilor incerți, în faliment sau reorganizare juridică

 Modificările în materia legislației fiscale aduc următoarele beneficii creditorilor înscriși în Tabelul definitiv al societăților pentru care se deschide procedura de faliment sau pentru care se confirmă un plan de reorganizare. 


Vezi detalii

O NOUĂ REUȘITĂ - producătorul de energie ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. A FOST SALVAT

Echipa de experți în insolvență a partenerului ELVA GROUP anunță o nouă reușită - salvarea societății ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. și reinserția acestei societăți în circuitul economic.


Vezi detalii

Măsuri importante privind forța de muncă/vești bune pentru angajatori

La recomandarea Consiliului 2.016/C 67/01 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă, și pentru a crește absorbția fondurilor externe nerambursabile, a fost adoptată Ordonanța de Urgență 60/05.07.2018 care reglementează o serie de măsuri menite să detensioneze criza forței de muncă la nivel național.


Vezi detalii

Modificările Codului de Procedură Fiscală contravin prevederilor Legii insolvenței

Ordonanța 30 din 30.08.2017  modifica articolul 66 din Codul de procedură Fiscală prin introducerea alineatelor (8) și (9)


Vezi detalii

O NOUA REUȘITĂ

Am finalizat o procedură de reorganizare judiciară dificilă, complexă dar care s-a dovedit un real succes.Pe baza Planului de reorganizare propus de ELVA, după șase ani de insolvență, marele producator de mobila STAER INTERNAȚIONAL SA  a fost reinserat în circuitul economic firesc.


Vezi detalii

Decizie importantă a Curții Europene de Justiție în materia procedurilor de insolvență transfrontaliere, pronunțată în Cauza 212/2015, ENEFI (Ungaria) v DGRFP Brașov

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (”CJUE”) a emis o decizie remarcabilă în Cauza ENEFI Energiahatékonysági Nyrt v Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) C-212/15, din 9 noiembrie 2016, stabilind faptul că legislația internă care reglementează respingerea unei cereri într-o procedură de insolvență se aplică și creditorilor din alt stat (străini), în aplicarea Art. 4 din Regulamentul Comisiei Europene nr 1346/2000 privitor la procedurile de insolvență. 
Mai mult, Curtea notează că scopul prevăzut de legiuitor, în procedura reorganizării judiciare, respectiv continuarea activității debitorului (viabil, dar aflat în dificultate) nu poate fi atins fără restructurarea pasivului. De asemenea, în protejarea atingerii acestui obiectiv, legislația internă care reglementează o procedură de insolvență se aplică și în celelalte state membre, unde debitorul desfășoară activitatea, inclusiv creditorilor care nu au participat la procedură.

Vezi detalii

Cum va afecta Brexit-ul Procedurile Transfrontaliere de Insolventa

Consecințele asupra procedurilor de insolvență transfrontaliere vor depinde în foarte mare măsură de modul în care va fi implementat Brexit-ul, însă nu va afecta planurile de reorganizare.

Articol de Fabio Morelli, preluat si tradus de pe www.nctm.it

 


Vezi detalii

Concedierea în cazul procedurii de insolvenţă a societăților reglementată de Legea nr. 85/2014 vs Legea nr. 85/2006

Concedierea în cazul procedurii de insolvenţă a societăților reglementată de Legea nr. 85/2014 vs Legea nr. 85/2006


Vezi detalii

CLINICA LIL MED reintră de astăzi în circuitul economic

Cu multă satisfacție și multă bucurie anunțăm că pentru Clinica LIL MED - reorganizarea s-a dovedit un succes, societatea reintrând de astăzi în circuitul economic prin închiderea procedurii de reorganizare


Vezi detalii

ANAF – schimbă procedura de selecție a practicienilor în insolvență

După ani în care criteriul de bază al selecției  practicienilor în insolvență a fost oferta financiară de   ” 0 ” lei, ne așteptăm ca, în baza Ordinul 1451 din 26 iunie 2015, să concurăm pe criterii de profesionalism și să fim selectați în funcție de rezultate.


Vezi detalii

Legislația olandeză încurajează reorganizarea

Cu o lege a falimentului intrată în vigoare la 1 septembrie 1896, legislativul olandez a considerat în 2011 ca un nou proiect de lege nu este o prioritate, însă, în 2013 chestiunea a revenit în atenția publică când parlamentarii s-au pronunțat asupra necesității unei atare legi. Obiectivul principal al noii legi (act) a fost setat asupra “continuității companiilor”. Și astfel au luat naștere trei proiecte de lege, urmând a suferi modificări în urma dezbaterilor din forul legislativ.


Vezi detalii

DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR PROVIZORIU ÎN CONTEXTUL NOULUI COD AL INSOLVENȚEI- CHESTIUNI CONTROVERSATE

Aliniatul 1, litera d, al articolului 45 din legea nr. 85/2014 stabilește modalitatea de desemnare a administratorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic având atribuția desemnării motivată, după verificarea eventualelor incompatibilități, a administratorului judiciar provizoriu solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparține acestuia.


Vezi detalii

SE DATOREAZĂ IMPOZIT PE VENITUL MICROÎNTREPRINDERILOR ÎN PROCEDURA FALIMENTULUI?

Paradoxul este că o societate comercială dizolvată, care-și păstrează personalitatea juridică doar pentru operațiunile lichidării, datorează impozit pe venitul microîntreprinderii  și după data deschiderii procedurii de faliment, regimul de impunere putând fi schimbat începând cu anul fiscal următor.


Vezi detalii

CLINICA ” LIL MED” REUȘITĂ PRIN PROFESIONALISM

După 12 ani de muncă și dăruire, fondatorii CLINICII LIL MED au acceptat cu mare greutate statutul de ” societate in insolvență”. Astăzi, aproape de finalul primului an de reorganizare, vorbim de o afacere puternică, bazată pe un management riguros, al cărei succes a fost garantat de încrederea și devotamentul echipei de specialiști care și-au adus aportul la reconstruirea CLINICII LIL MED. Prin diversificarea serviciilor medicale și beneficiind de asistența celor mai buni medici, clinica are toate atuurile să ducă la final Planul de reorganizare.


Vezi detalii

STAER INTERNAȚIONAL S.A. - O REORGANIZARE DE SUCCES

Prin raportare la evoluția cifrei de afaceri de la 8,3 mil euro la 31.12.2012, 9,9 mil euro la 31.12.2013 și 4,6 mil euro în prima jumătate a anului 2014, la numărul de salariați de peste 240, în creștere, la respectarea în totalitate a graficului de plăți către creditori, se conturează toate premisele pentru reușita Planului de reorganizare, o dovadă că insolvabilitatea este o stare temporară, depășirea acesteia fiind condiționată de acceptarea situației și implementarea rapidă a unor măsuri de reorganizare.


Vezi detalii