ISOP Logo

Regulament de procesare a datelor personale

Despre această notă de informare

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ISOP EUROGROUP SRL și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, de o manieră responsabilă și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.ISOP EUROGROUP S.R.L (ISOP) se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, ISOP se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător informaţiile cu caracter personal (denumite uneori „informaţii personale identificabile” sau PII) care au fost colectate prin intermediul website-ului său. În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-lui nostru si care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile ISOP si oportunităţile de angajareConţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. 

Datele noastre de contact

Denumire completă: ISOP EUROGROUP S.R.L.Adresă sediu social: București, Sector 1, strada Piata Dorobanti , nr.4, ap.2 Număr de telefon 021 2309311 (disponibil între orele 10.00 – 16.00 ( luni - vineri), dresă de email: office@isopgroup.ro Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal).Prenume și nume: ISRAIL MIHAELA Adresă corespondență: București, Sector 1, strada Piata Dorobanti , nr.4, ap.2,Sc C, Parter. 

1.Ce date ale dumneavoastră prelucrăm ? 

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră și includ următoarele categorii de date:Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); serie și număr buletin sau carte de Identitate, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, locul naşterii).Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastră). Date referitoare la interacțiunea cu ISOP, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achizițiilor dumneavoastră de la noi.

2.Sursa din care primim datele dumneavoastră 

La momentul plasării unei cereri de informații pe website-ul nostru, la momentul transmiteri unei cereri de informații adresată prin toate mijloacele de comunicare, la momentul încheierii contractului cu noi sau oricând pe parcursul derulării contractului, ne veți furniza o serie de date care să ne permită identificarea dumneavoastră, și anume: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); număr și serie carte de identitate; date de contact (telefon si / sau email), adresă domiciliu. Odată ce aţi înregistrat şi/sau aţi transmis date cu caracter personal pe website-ul nostru, aţi fost de asemenea, de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această Notă de Informare. Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât dacă obţinem permisiunea dvs. sau dacă se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale. De exemplu, dacă ne trimiteţi un mesaj prin email sau prin formularul de Contact de pe website, solicitând informaţii despre serviciile ISOP, vom folosi adresa dvs. de email şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi pentru a răspunde solicitării dvs. Dacă ne trimiteţi un curriculum vitae (CV) pentru a candida online pentru o poziţie în cadrul ISOP, vom folosi informaţiile oferite de dvs. pentru a identifica o poziţie corespunzătoare disponibilă. ISOP colectează, în general, numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi informat în acest sens în respectiva etapă a colectării datelor. ISOP colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege sau standarde profesionale. Informaţiile cu caracter confidenţial pot include date personale referitoare la rasa, etnia unei persoane, convingeri politice, afilierea la un sindicat, convingeri religioase sau alte convingeri similare, sănătate fizică sau mentală, viaţa sexuală sau cazier judiciar. Rămâne la latitudinea dvs. când doriţi să oferiţi ISOP informaţii confidenţiale şi sunteţi rugat să nu furnizaţi în niciun fel de condiţii informaţii către ISOP, decât dacă sunteţi de acord cu utilizarea acestora de către ISOP în scopuri comerciale legitime şi cu transferul şi stocarea unor asemenea informaţii în bazele de date ale ISOP. 

  3.Temeiurile pe baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră 

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea să răspundem cererilor dvs. de informații, pentru a încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră anterior încheierii unui contract, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să prestăm serviciile noastre).În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

4.Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal 

Prestarea de servicii către dumneavoastră în strictă conformitate cu Contractele încheiate.Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană strict în scopul derulării Contractelor încheiate.Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la depunerea declarațiilor fiscale, arhivare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv inregistrarea platilor efectuate de alte persoane in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavoastră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe ; restituirea unor sume de bani; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale.Soluţionarea litigiilor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează litigii.Sondaje: Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.

5. Cui vom divulga datele dumneavoastră 

În anumite situații este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice cum ar fi: Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri– aceștia vor fi obligați prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, în diverse domenii (partenerii ISOP) care vor fi obligați însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile.Orice instanță relevantă din România autorizată să constate exercitarea sau apărarea unui drept al nostru.Orice achizitori sau posibili achizitori relevanți în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.Prestatori de servicii, colaboratori si alti furnizori de servicii conexe; fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră .Orice persoană fizică sau juridică împuternicită de noi pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va fi obligată să respecte legislația protecției datelor cu caracter personal .În cazul în care ISOP intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, înainte de această prelucrare ulterioară, vom comunica persoanei vizate, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.

6.Cât timp vom stoca datele dumneavoastră 

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa intre 3 ani si 10 ani in acord cu perioada de păstrare stabilită prin Nomenclatorul arhivistic confirmat pentru noi.Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic) folosim atât servere proprii cât și servere închiriate.

Securitatea datelor dumneavoastră

Implementăm măsuri pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata a datelor pe care le prelucrăm.În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane obligați să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constanții angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prestează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră ISOP nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

7.Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent,transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea de mai sus (Datele noastre de contact). 

Semnificațiile termenilor folosiți în această Notă 

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, ISOP este operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată. Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.