ISOP Logo

Servicii în domeniul constituirii şi funcţionării societăţilor comerciale

Antrepenorii trebuie să-și dedice timpul pentru a pune în practică idei de afaceri, pentru a crea valoare, lăsând pe seama specialiștilor implementarea acestora. 

Experții noștri, valorificând experiența celor 25 de ani de succes în managementul de criză, asigură asistenţă şi consiliere în tot procesul de înfiinţare şi funcţionare a unei societăți comerciale, oferind următoarele servicii:

Elaborarea, în urma discuţiilor detaliate cu fondatorii unei societăți comerciale, a actelor constitutive, redactarea şi înregistrarea acestora; 

Modificarea actelor constitutive în funcţie de voinţa fondatorilor sau impuse de modificările legislative;

Asistarea asociaţilor/acţionarilor în exercitarea controlului asupra modului de administrare al societăţii;

Asistarea administratorilor în conducerea societăţii;

Elaborarea Manualelor de proceduri, a planurilor de afaceri, politicilor interne ale companiilor;

Elaborarea și înregistrarea mărcilor la OSIM;

Elaborarea Nomenclatorului arhivistic şi efectuarea demersurilor pentru confirmarea acestui instrument de lucru, modificarea Nomenclatorului în acord cu modificările survenite în organigrama societăţii;

Servicii de tinere a contabilităţii, elaborarea manualului de politici contabile, întocmire şi depunere Declaraţii fiscale;

Elaborarea bugetelor de cheltuieli, planurilor de afaceri, previziunilor economice;

Elaborarea unor proiecte de divizare, fuziune, absorţie, planuri de restructurare/reorganizare;

Elaborarea modelelor de contracte specifice activităților desfășurate;

Asistenţă şi consiliere la încheierea contractelor comerciale;

Asistenţă şi consiliere pentru proiecte realizate prin asociere în participaţiune.